Werkplekconcepten

Welke vorm van werken past bij mijn organisatie?

Het Nieuwe Werken (HNW), Agile werken of Activity Based Working. Het zijn allemaal werkstijlen om te overwegen – maar hoe verschillen ze van elkaar? Wat zijn de voor- en nadelen van deze stijlen? En wat betekent het in termen van het ontwerp van uw kantoorinterieur?

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Agile werken

Agile (letterlijk: wendbaar) werken biedt medewerkers minimale beperkingen en maximale flexibiliteit in de manier waarop ze werken. Bij agile werken zit er een afwisseling tussen individueel en geconcentreerd werken enerzijds, en groepswerk en overleggen anderzijds. Er is veel aandacht voor het team gevoel. Zo wordt er vaak een daily standup op de werkvloer gehouden waarbij de teams kort bij elkaar komen en overleggen. Teams communiceren hierbij vaak fysiek, dus op papier in plaats van online. Denk aan aantekeningen op wanden en whiteboards. Aan ramen vol post-it’s, faseplanningen en scrumsessies. Dit vraagt om dynamische overlegplekken en inrichtingselementen die de communicatie maximaal ondersteunen.

 

Het creëren van een meer autonome cultuur door agile te werken kan een stimulans zijn voor het aantrekken en behouden van toptalent. Het wordt vaak gezien als een bron van concurrentievoordeel voor werkgevers, maar ook als een voordeel voor werknemers. Naast een krachtige IT-infrastructuur en een cultuuromslag is ook het interieurontwerp essentieel om Agile werken goed door te kunnen voeren.

 

Voordelen van Agile Working

 • Verhoogd gevoel van autonomie, vrijheid en tevredenheid
 • Een dynamische kantoorinrichting die zorgt voor communicatie en teamgevoel
 • Minder vloeroppervlak nodig – verlaging van bedrijfskosten

 

Uitdagingen van Agile Working:

 • Vereist cultuuromslag voor zowel medewerkers als management
 • Toegepast op het hele bedrijf – medewerkers kunnen niet kiezen er niet aan mee te doen
 • Vereist een sterk interieurontwerp van een architect met kennis van de materie

 

Activity Based Working (ABW)

Activiteitsgebaseerd werken is het concept waarbij verschillende ruimten gebruikt worden voor de verschillende activiteiten op kantoor. Zo kunnen werknemers de plek kantoor kiezen die past bij de werkzaamheden die ze op dat moment aan het uitvoeren zijn.
Denk aan een belruimtes die akoestisch zijn ingericht of informele overlegplekken voor korte meetings. Dit type concept wordt meestal ontworpen rond een (deels) open kantoortuin. Bedrijven die ABW hebben doorgevoerd, zien vaak een toename van de productiviteit en tevredenheid onder werknemers.

 

In de praktijk wordt ABW vaak gebruikt in een agile werkomgeving, omdat het de flexibiliteit ondersteunt. Deze twee werkvormen kunnen goed met elkaar gecombineerd worden, maar zijn zeker niet hetzelfde in termen van interieurontwerp.

 

Voordelen van Activity Based Working

 • Verhoogde autonomie en keuzevrijheid voor personeel
 • Verscheidenheid van werkruimten zorgt voor diversiteit in uitstraling van het kantoor
 • Medewerkers zijn fysiek meer actief tijdens de werkdag en bewegen meer

 

Uitdagingen van Activity Based Working

 • Niet geschikt voor elke branche of functie
 • Vereist een verschuiving in cultuur en management
 • Vraagt om een uitgekiend interieurontwerp waarbij zaken als akoestiek en workflow goed in de gaten worden gehouden

Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken, ook wel afgekort tot HNW, is een visie op het vernieuwen van de fysieke werkplek, de organisatiestructuur- en cultuur, de managementstijl en mentaliteit van zowel werkgever als werknemer.

 

Door de groeiende invloed van technologische, maatschappelijke en economische factoren is er een manier van werken ontstaan die slimmer, efficiënter en effectiever kan zijn. Het gebruikmaken van nieuwe technologieën, nieuwe vormen van samenwerking, meer creativiteit en meer eigen verantwoordelijkheid vormt hier een belangrijk onderdeel in. Thuiswerken en werken op afstand zijn belangrijke onderdelen van de gedachte van HNW. Maar ook meer flexibele contractvormen en dagindelingen zijn een onderdeel.

 

Voordelen van Het Nieuwe Werken

 • Kostenbesparing door kantoren vorm te geven op een gemiddelde werkdruk in plaats van een volle bezetting
 • Werknemers ervaren grote mate van vrijheid en eigen verantwoordelijkheid

 

Uitdagingen van Het Nieuwe Werken

 • Meer thuiswerken, dus minder invloed op zowel gedrag als ook zaken als ergonomie en rustmomenten van werknemers
 • Door de grote mate van flexibiliteit is er een verhoogde kans op een verstoorde werk/ privé balans

People Based Working (PBW)

Firm architects heeft kantoren ontworpen voor alle type werkplekconcepten. Van traditioneel tot extreem flexibel. Al deze nieuwe werkvormen houden steeds meer rekening met de wensen van werknemers.

Echter zien we dat de werknemer nog steeds wordt beschouwd als een groep van gemiddelde personen. In realiteit zijn werknemers een bonte verzameling van karaktereigenschappen, talenten en kwaliteiten.

Zodoende willen we een stap gaan dan alle bestaande werkvormen en ontwikkelden we het People Based Working (PBW). Een gezonde en duurzame werkomgeving die niet alleen uitgaat van verschillende activiteiten maar zich daarnaast richt op verschillende types mensen.

Omdat de rustige introvert nou eenmaal andere behoeftes heeft als de creatieve energiekeling. En een ochtendmens misschien liever begint in het daglicht terwijl de avondmens beter gedijt bij een dimbare bureaulamp.

De identiteit van het bedrijf is leidraad. De mens is het uitgangspunt.

 

 

Voordelen van People Based Working

 • Ultieme vorm van maatwerk voor maximale ontplooiing van werknemers
 • Groot loyaliteitsgevoel en waardering van personeel voor het bedrijf
 • Verhoogde autonomie en tevredenheid onder werknemers

 

Uitdagingen van People Based Working

 • Vergt veel kennis over de eigen organisatie en werknemers

Welk werkplekconcept past het beste bij uw organisatie?
Neem contact met ons op voor persoonlijk advies.


 

Wat zijn nou de verschillen tussen de bovengenoemde werkvormen?
Als architectenbureau gespecialiseerd in werkomgevingen zien wij de bovengenoemde werkvormen veel door elkaar toegepast worden. Hierbij worden ze met enige regelmaat door elkaar gehaald. Alle drie de vormen dienen ten opzichte van elkaar een licht verschoven doel en kennen een andere insteek. Ook is de uitkomst van de vormgeving van het kantoorinterieur daardoor anders.

 

 • Agile werken is vooral een andere managementvorm van omgaan met de werkzaamheden en doelen van een organisatie en de planning daarvan. Deze nieuwe vorm van werken in korte sprints en met veel en kort overleg heeft een aangepast interieur nodig om optimaal gebruikt te kunnen worden.
 • Activity Based Working is een meer pragmatische invulling die taakgericht is en sterk leunt op een interieur dat deze taken ondersteunt. Anders dan Agile, vergt ABW meer een cultuurwijziging dan een werkwijze verandering. Werknemers zullen hun gedrag moeten aanpassen maar werken vaak volgens dezelfde tijdslijnen en werkvormen door in een ABW ingericht kantoor.
 • Het Nieuwe Werken is een overkoepelende gedachte over werken waarbij er minder specifiek regels of uitgangspunten bestaan die als een methode gevolgd kunnen worden dan bijvoorbeeld bij Agile werken. ABW is vaak een onderdeel van HNW, maar Het Nieuwe Werken richt zich ook op flexwerken en thuiswerken.
 • People Based Working gaat echt uit van de unieke kwaliteiten en behoeftes van een organisatie en een werknemer. Het is daarmee een aanvulling op Activity Based Working en kan gecombineerd worden met HNW en Agile werken. Wij geloven dat dit de toekomst is van de kantooromgeving.