Onze werkwijze.


Kennismaking en uitgangspunten bepalen

Kennismaken betekent voor ons onderzoeken, bekijken, luisteren en bevragen. Het doorgronden van onze klanten en de ruimtelijke vraagstukken is een cruciaal onderdeel van ons werk als binnenhuisarchitect. Daar waar anderen ophouden vragen wij door. We stellen belangrijke kaders op met de opdrachtgever die als basis dienen voor het ontwerp.
Welke mogelijkheden of onmogelijkheden biedt de ruimte? Aan welke eisen moet het interieur ontwerp voldoen? Wat is de gestelde planning? Binnen welk budget wilt u uw project realiseren? Maar ook: wat is uw visie? Wat is de identiteit van uw organisatie? Wat is uw ultieme kantoor of huis?

 

Schetsontwerp en voorlopig ontwerp

We ontwikkelen een concept passend bij uw organisatie, ambitieniveau en toekomstvisie. Dit concept is leidraad voor het ontwerp gedurende het hele project. Onze concepten worden gepresenteerd door middel van plattegronden, aanzichten, doorsneden, 3D schetsen en referenties. We nemen het projectteam mee in deze beleving van grof naar fijn. Met tussentijdse workshops en presentaties komen we tot een samenhangend verhaal waarin alle aspecten van het ontwerp aan bod komen.

 

Inzicht in uw investering: kostenplaatje

Na de fase van het voorlopig ontwerp komt er een check op de gestelde projectkaders. Is het concept haalbaar binnen budget? We realiseren ons dat bouwen een kostbare investering is. We zorgen voor overzicht en duidelijkheid voor onze opdrachtgevers om onaangename verassingen te voorkomen.
In deze fase worden ook de juiste mensen aangehaakt om het project te realiseren. Het (bouw)team bestaat uit een groep mensen met verschillende disciplines. Van lichtadviseur tot een aannemer, van werkplekconsultant tot constructeur.

 

Definitief ontwerp

Na goedkeuring van de opdrachtgever op de vorige fases is de volgende stap in het proces het definitief ontwerp. Maatwerktekeningen worden gemaakt, materialisatie wordt geconcretiseerd en detailleringen en technische tekeningen worden uitgewerkt.
Dit gaat hand in hand met het opvragen van offertes, het maken van een definitieve begroting en diverse overleggen met uitvoerende partijen. De plannen zijn bouwklaar!Bouwbegeleiding en projectmanagement 

Om de kwaliteit te waarborgen gedurende het bouwproces is overleg en coördinatie nodig tussen binnenhuisarchitect en de uitvoerende partijen.
We volgen de bouwwerkzaamheden, sturen bij daar waar nodig en controleren resultaten. Zodoende blijven wij tot nazorg direct bij u, en het project, betrokken.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden die Firm architects u kan bieden?
Neem contact met ons op voor meer informatie.